Các Dự án tiêu biểu

Xử lý nước thải, xử lý nước sạch

Công ty Bình An Etc là nhà thầu chuyên Thiết kế, thi công, cải tạo, vận hành và sửa chữa các hệ thống xử lý nước thải, nước sạch.

Các công trình xử lý nước thải và nước sạch đã thực hiện

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 3000 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ màng lọc MBR.

Địa điểm: H. Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Chất lượng nước sau xử lý đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 50 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ A2O + MBBR.

Địa điểm: Công ty TNHH Nexcon Việt Nam – Tỉnh Bắc Ninh.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 40:2011/BTNMTB.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 52 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ A2O + MBBR.

Địa điểm: Trụ sở Phúc Gia, Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 460 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học và màng lọc tấm phẳng.

Địa điểm: Khu đô thị Hòa Mạc, Hà Nam.

Chất lượng nước sau xử lý mức A QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước sạch.
Công suất Q = 300 m3/ngày.

Công nghệ: Làm thoáng, lắng, lọc áp lực, làm mềm inon.

Địa điểm: Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 250 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBBR.

Địa điểm: Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 500 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ MBBR.

Địa điểm: Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Chất lượng nước sau xử lý đạt mức B QCVN 01-1:2018/BYT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 1000 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBBR.

Địa điểm: Phú Quốc.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 2200 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ MBBR.

Địa điểm: Quảng Ninh.

Chất lượng nước sau xử lý đạt mức A QCVN 14:2008 BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 600 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBBR.

Địa điểm: Thanh Hóa.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 700 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ MBBR.

Địa điểm: Vĩnh Phúc.

Chất lượng nước sau xử lý đạt mức A QCVN 40:2011/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 100 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBBR.

Địa điểm: Bình Thuận.

Chất lượng nước sau xử lý mức A QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 1100 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBBR.

Địa điểm: Giáp Bát, Hà Nội.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 14:2008/BTNMT.

Trạm XL nước thải.
Công suất Q = 415 m3/ngày.

Công nghệ: Công nghệ sinh học kết hợp giá thể vi sinh MBBR.

Địa điểm: Giáp Bát, Hà Nội.

Chất lượng nước sau xử lý mức B QCVN 14:2008/BTNMT.

Liên hệ

Bình An Etc

Nhà thầu cung cấp giải pháp về nước toàn diện.

Email: BinhAnEtc@gmail.com

Hot Line

+ 097 485 98 66

Số 394, Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cương lĩnh hoạt động

Bình An Etc cam kết luôn luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Yếu tố chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư là những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

viVietnamese