Cung cấp Modul xử lý nước thải, nước sạch

Các Modul thiết bị xử lý nước thải và nước sạch chế tạo sẵn.

Công ty Bình An Etc cung cấp các giải pháp Modul thiết bị xử lý nước thải và nước sạch chế tạo sẵn có tính thẩm mỹ và độ bền cao, Vật liệu chế tạo đa dạng ( Composite, Inox, thép, thép bọc Composite…), Kích thước và công suất xử lý theo yêu cầu của khách hàng, Rút ngắn thời gian nghiệm thu và thi công công trình ngoài hiện trường.

Trạm xử lý nước thải

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt

+ Công suất xử lý Q = 700 m3/ngày.đêm

+ Chất lượng nước sau xử lý đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT.

+ Sử dụng công nghệ MBR dạng tấm phẳng.

+ Công nghệ tiên tiến, vận hành ổn định, chịu tải ô nhiễm cao, tiết kiệm diện tích xây dựng.

+ Sơ đồ công nghệ: Bể tách mỡ => Bể điều hòa => Bể thiếu khí => Bể hiếu khí kết hợp ngăn lọc màng MBR.

Mùi phát sinh được hấp thụ bằng tháp khử mùi
Trạm xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng công nghệ MBBR

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt

+ Công suất xử lý Q = 635 m3/ngày.đêm

+ Chất lượng nước sau xử lý đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT.

+ Sử dụng công nghệ MBBR diện tích tiếp xúc 900 m2/m3 .

+ Công nghệ tiên tiến, vận hành ổn định, chịu tải ô nhiễm cao, tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành đơn giản.

+ Sơ đồ công nghệ: Bể bơm => Bể điều hòa => Bể thiếu khí => Bể hiếu khí sử dụng giá thể vi sinh MBBR => Bể lắng => Bể khử trùng

Sử dụng giá thể vi sinh MBBR vật liệu PE độ bền cao
Trạm xử lý nước thải sử dụng công nghệ MBR

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt

+ Công suất xử lý Q = 700 m3/ngày.đêm

+ Chất lượng nước sau xử lý đạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT.

+ Sử dụng công nghệ MBR dạng tấm phẳng.

+ Công nghệ tiên tiến, vận hành ổn định, chịu tải ô nhiễm cao, tiết kiệm diện tích xây dựng.

+ Sơ đồ công nghệ: Bể tách mỡ => Bể điều hòa => Bể thiếu khí => Bể hiếu khí kết hợp ngăn lọc màng MBR.

Mùi phát sinh được hấp thụ bằng tháp khử mùi
Trạm xử lý nước thải sinh hoạt sử dụng công nghệ MBR

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt

+ Công suất xử lý Q = 635 m3/ngày.đêm

+ Chất lượng nước sau xử lý đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT.

+ Sử dụng công nghệ MBBR diện tích tiếp xúc 900 m2/m3 .

+ Công nghệ tiên tiến, vận hành ổn định, chịu tải ô nhiễm cao, tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành đơn giản.

+ Sơ đồ công nghệ: Bể bơm => Bể điều hòa => Bể thiếu khí => Bể hiếu khí sử dụng giá thể vi sinh MBBR => Bể lắng => Bể khử trùng

Sử dụng giá thể vi sinh MBBR vật liệu PE độ bền cao

Liên hệ

Bình An Etc

Nhà thầu cung cấp giải pháp về nước toàn diện.

Email: BinhAnEtc@gmail.com

Hot Line

+ 097 485 98 66

Số 394, Bùi Xương Trạch, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cương lĩnh hoạt động

Bình An Etc cam kết luôn luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Yếu tố chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư là những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

viVietnamese